Середа, 26.06.2019, 21:24

АСОЦІАЦІЯ ПЕДАГОГІВ ХРИСТИЯН ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Меню сайту
Календар
«  Лютий 2011  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28
Друзі сайту
КЗШ №106
Мережа Євроклубів Кривого Рогу
Сайт Ради лідерів

Ви також можете розмістити посилання на наш сайт:

Зеленопільська НСЗШ
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Головна » 2011 » Лютий » 2 » ХРИСТИЯНСЬКА ЕТИКА
11:58
ХРИСТИЯНСЬКА ЕТИКА
СЕНС ЖИТТЯ
ДИТЯЧА РОБОТА ПІД КЕРІВНИЦТВОМ ВЧИТЕЛЯ ЕТИКИ ГРОДІКОВОЇ О.В.
 
Категорія «сенс життя» - це одне з основних світоглядних понять, що має величезне значення для становлення духовно-етичного характеру особистості. Від того, яку життєву стратегію обере людина, часто залежить життя не тільки її самої, але і її оточення, а іноді і всього людства. Життя обов'язково примушує людину дати відповідь на запитання: «Для чого я живу?», «У чому сенс мого життя?». Кожна людина відповідальна за свою долю і долю інших, не може і не хоче жити без мети, певного завдання чи мрії, а завжди шукає те «гідне», чим можна було б зайняти своє життя, зробити його значнішим. Чітке уявлення про сенс і призначення свого життя є основною рушійною силою буття людини, стратегічним знаряддям, що дозволяє не підкоритися, а, навпаки, подолати всі труднощі і випробування на життєвому шляху. «Новий тлумачний словник української мови» так пояснює слово «сенс»: 1. Суть чого-небудь; Те, що відіграє особливу роль, має виняткове значення; 2. Розумна підстава; рація, доцільність, корисність. 3.Мета, основне призначення чого-небудь, поклик. [6,176]. Навчальний посібник „Людина і світ”,автор- Р.А.Арцишевський[1,85] дає таке визначення цього поняття: „Сенс життя — світоглядне і філософське поняття, яке містить сукупність уявлень про сутність людини, цілі та цінності її існування, а також можливі й допустимі способи й шляхи їх реалізації. Як світоглядна настанова, "сенс жит­тя" — це прийнятий людиною ідеал її буття». Як і сутність людини, сенс її життя історично конкретний. Він визначається характером соціально-культурного середови­ща, ступенем розвитку суспільства й особи, окремих сфер їхньо­го буття. Людське буття — це багатогранна діяльність щодо визначення мети й сенсу життя. Тому сенс життя слід розуміти як еволюцію відповідей самому собі на запитання, як і для чого повинна жити людина. Багато філософів і мислителів намагалися відповісти, для чого живе людина, для чого вона прийшла у цей світ, чому вона помирає і що відбувається з нею після смерті. Кожна історична епоха пропонувала свій погляд на вирішення питання про те, що таке людина і в чому сенс її життя. Орієнтація давньогрецьких мислителів на людину і її розум тісно пов'язана з фундаментальною установкою всієї грецької культури із закликом до самопізнання. Вислів ”Пізнай самого себе”, висічений на колоні при вході в храм Аполлона в Дельфах, став однією з провідних ідей на поворотних пунктах історії. Головним у бутті людини Сократ визнає пізнання, а сенс життя пов'язує з пізнанням доброчинності, яка, на його думку, аналогічна знанню. Софісти звернули увагу на відмінності внутрішнього життя людини і її зовнішньої поведінки, поділяли норми життя на визначені природою і встановлені людьми. Найяскравіший представник софістів Протагор чітко сформулював головну ідею цієї школи: людина — точка відліку у пізнанні та культурі. У філософії Платона та Аристотеля з'являється нова тен­денція в оцінці сутності людини. Сенс життя Платон вбачає у пізнанні та служінні чесно­там, у яких поєднані вищі цінності — прекрасне, істинне, доб­ре, справедливе. Аристотель пов'язує поняття сенсу життя з вищим бла­гом, яким він вважав щастя. Щастя людини — у її духовній і практичній діяльності для інтелектуального, морального та фун­кціонального (професіонального) вдосконалення. Учення Епікура спрямоване на визначення умов земного ща­стя людини. Сенс буття людини Епікур вбачав у досягненні земного щастя. Цим щастям він вважає духовну й тілесну гар­монію, відчуття радості та насолоди. У середньовіччі під впливом християнства відбувається суттєва корекція уявлень про сутність людини і сенс її життя. Людина тлумачиться як „образ і подоба Бога”. Таким чином, сенс життя людини полягає у служінні Богу. "Людина не має іншого сенсу в світі, аніж образ і подоба Бога. У противному разі у неї нема сенсу" (Іван-Павло II). Християнську позицію щодо розуміння сенсу життя на підставі біблійного вчення можна розуміти наступним чином. Життя людини є служінням Богу та підготовкою до вічного життя після смерті. Абсолютного щастя на землі людина досягнути не може, а відносне можливе лише при умові виконання нею волі Божої. Релігійну позицію щодо сенсу життя підтримували і російські письменники-філософи Ф.М.Достоєвський, Л.М.Толстой та російські філософи М. Бердяєв, Є.М.Трубецькой. Пізнє середньовіччя й Відродження коригують догмати офіційної теології в уявленнях про сутність і сенс земного життя людини з позицій гуманістичних ідей Відродження вбачає його у гар­монійності й повноті духовного й тілесного буття людини, в зем­них радощах і щасті. Філософія Нового часу намагається пояснити сенс життя з позицій природознавства. Нерідко цей підхід приводив до натуралізму, тобто до тверд­ження про те, що людина - суто природна істота. Людина стає над природою, над Богом, над всім, - вище людини тільки інша людина, більш освічена за неї. Тобто людина - творець самої себе. З цього витікає, що сенс життя людини полягає у вдосконаленні самої себе як духовно, так і фізично. Новим етапом у підході до вивчення цієї проблеми стала німецька класична філософія. Сенс життя Е.Кант вбачає у "здійсненні доброї волі", моральному вдосконаленні, прагненні до морального ідеалу. До­сягнення останнього він визнає можливим на основі переконання людини у безсмерті душі, існуванні свободи і Бога. У таких філософських школах XIX — XX ст., як "філософія життя" (передусім Ф.Ніцше), "екзистенціалізм" (С.К'єркегор, К.Ясперс, М.Бердяєв, М.Хайдегер, А.Камю, Ж.-П. Сартр та ін.), у психоаналітичних вченнях З.Фрейда, Е.Фромма, К.Юнга та багатьох інших, - питаннях про сутність людини розв'язується через розгляд її існування. Не можна обійти увагою і таке філософське вчення як марксизм. Класичний марксизм розглядав людину в контексті всієї сукупності суспільних відносин і історії людства. Тобто сенс життя людини - соціальне життя, життя в соціумі. В сучасну епоху постмодернізму з релятивістським мисленням, яскраво виражено різнобарвлення думок щодо сенсу життя. У кожного своє розуміння оточуючого світу, своя усвідомлена чи не усвідомлена позиція ставлення до істини і її шляху до нескінченного осягнення її, свій сенс життя... Ніхто не в змозі вирішити внутрішні протиріччя особистості, крім неї самої. Найкраще це можна спостерігати на Інтернетних форумах, де часто доводиться чути абсолютно протилежні точки зору на проблему щодо сенсу життя серед людей різного віку, маючих різні професії й освіту, людей, які знаходяться у різному сімейному становищі та мешкають у різних державах або навіть на різних континентах. Проаналізувавши відповіді людей, які брали участь у опитуванні,можна зробила висновки, що велику роль у становленні сенсу життя відіграє, звичайно, вік. У віці до 20 та від 20 до 25 і навіть 25-30 років людина більш прагне до саморозвитку. Відповідно з віком зростає бажання приносити користь , усвідомити сенс життя , створити родину, почати рух до Бога. Безперечно, на світогляд людини впливає також і ідеологія, і рівень культури, економічної й політичної стабільності країни, де вона мешкає. Відповідно, можна простежити, як з географічним становищем змінюється зміст життя людини У країнах Європи. Люди зупинилися й більше не шукають сенс свого життя в улюбленій роботі та досягненнях, приділяючи більше уваги родині та саморозумінню і гармонії з собою. Мешканці Ізраїлю є лідерами по ставленню до релігії, більшість з них вважають саме рух до Бога сенсом свого життя. Приблизно однакова кількість людей серед різних держав прагнуть самовдосконалюватися, те ж саме можна сказати й про бажання жити яскравим й насиченим життям, бажання принести користь. Також достатня кількість людей має думку, що сенсу життя взагалі не існує. В кожну історичну епоху перед суспільством виникають певні завдання, вирішення яких безпосередньо впливає на розуміння людиною сенсу свого життя. Оскільки змінювалися матеріальні умови життя людей, їх соціальні і культурні запити, класова структура суспільства, отже змінювалося і уявлення людей про сенс життя. Ідеал Сенсу життя - невичерпний по своєму змісту, по своїй глибині, по своєму різноманіттю. У кожної людини повинне бути уявлення про своє призначення, про зміст свого власного життя. Якщо у неї немає ніяких світоглядних ідеалів про зміст свого життя, то в неї немає і власного сенсу життя взагалі. Є тільки існування без змісту цього існування. Сенс життя не підноситься людині в готовому вигляді, і незалежно від того, що саме вона визначить для себе сенсом, кожна людина повинна його здобути, завоювати, створити та здійснити. Поза усім цим немає ніякого сенсу. Список використаної літератури: 1. 1.Арцишевський Р.А., «Людина і світ» 2. 2.Бачинін В.А., «Малая христианская энциклопедия»: в 4т.-СПб.:Шандал, 2003.Т.1-«Религиозная философия»-2003, 1375 стр. 3. 5.Гайслер Н., Боккино П. Непоколебимые основания.-Симферополь, 2003.-400 стр. 4. 6.Гудінг Девід, Ленікс Джон. Світогляд.-Українське Біблейне товариство,-2003,-416 стр. 5. 10.Нобель Давид.Осмысливая современность.-К.:Центр просветительских программ МАХШ, 1998.-446стр. 6. 11.Новий тлумачний словник української мови у 4 т.-Аконіт, 2000, 942 стр. 7. 13.Психологические, философские и аксиологические проблемы смысла жизни.http://www.portalus.ru/modules/psychology/show_archives.php Смысл жизни. 8. 16.Смит Л., В.Рейпер. Путешествие по миру мысли.-Свет на Востоке.-2000.-240стр. 9. 17.Смысл жизни. ОПРОС http://smysl.hpsy.ru/vote.htm 10. 19. Татаркевич В. Історія філософії: Т.3: Філософія ХІХ століття і новітня.-Львів: Свічадо, 1999.-568стр. 11. 20.Трубецкой Е.Н. Смысл жизни. 12. http://www.realnost.ru/trubetskoy/meaning.php 13. 21.Франкл В.Э.; Человек перед вопросом о смысле 14. http://www.krotov.info/spravki/20person/1905frkl.html 15. 24.Ясперс К. Смысл и назначение истории. – М.: -Политиздат, 1991.-528стр.
Переглядів: 1531 | Додав: директор | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: